Tổng hợp 26 yếu tố pháp luật ảnh hưởng đến doanh nghiệp mới nhất hiện nay

Table of Contents

Dưới đây là danh sách Yếu tố pháp luật ảnh hưởng đến doanh nghiệp hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1 Ảnh hưởng của yếu tố chính trị-pháp luật tới quyết định đầu tư của

 • Tác giả: researchgate.net
 • Ngày đăng: 04/25/2022
 • Đánh giá: 4.88 (774 vote)
 • Tóm tắt: · PDF | Các tổ chức chính trị-pháp luật có ảnh hưởng tới quyết định đầu tư của doanh nghiệp không chỉ quan trọng trong việc ban hành các văn 

2 Quản lý rủi ro trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19

 • Tác giả: pwc.com
 • Ngày đăng: 01/31/2022
 • Đánh giá: 4.73 (214 vote)
 • Tóm tắt: Bên cạnh những tác động tới con người, COVID-19 đã và đang nhanh chóng gây ra những gián đoạn trong kinh doanh và tiêu dùng không chỉ ở riêng các khu vực bị ảnh 

3 Nhân tố ảnh hưởng đến định giá doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • Tác giả: hoiketoanhcm.org.vn
 • Ngày đăng: 08/01/2021
 • Đánh giá: 4.59 (442 vote)
 • Tóm tắt: Các yếu tố chính trị và luật pháp có ảnh hưởng đến hoạt động của các DN, bao gồm hệ thống các quan điểm, đường lối chính sách của chính phủ, hệ thống luật 

4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH GIÁ BÁN

 • Tác giả: viblo.asia
 • Ngày đăng: 01/23/2022
 • Đánh giá: 4.38 (363 vote)
 • Tóm tắt: Chính sách marketing trong doanh nghiệp: đây là yếu tố quan trọng đến quyết … những văn bản có giá trị pháp lý cao nhất như Hệ thống văn bản pháp luật của 

5 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 08/13/2021
 • Đánh giá: 4.09 (586 vote)
 • Tóm tắt: Tình hình đầu tư của nước ngoài. Chính trị pháp luật tạo ra cơ hội nhưng cũng tạo ra thách thức đối với doanh nghiệp thông qua các thành tố của nó, đó 

6 Ảnh hưởng của yếu tố chính trị – pháp luật tới quyết định đầu tư của

 • Tác giả: tapchicongthuong.vn
 • Ngày đăng: 12/16/2021
 • Đánh giá: 3.89 (562 vote)
 • Tóm tắt: · ThS. Nguyễn Mạnh Cường (Khoa Quản lý kinh doanh – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)

7 Môi trường kinh doanh quốc gia là gì? Những yếu tố ảnh hưởng

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 3.62 (434 vote)
 • Tóm tắt: Nhưng một điều thuận lợi, hệ thống pháp luật giữa các nước đều có chuẩn mực chung. Mặc dù 

8 Các yếu tố tác động tới giá trị doanh nghiệp – Thẩm định giá Thành Đô

 • Tác giả: thamdinhgiathanhdo.com
 • Ngày đăng: 03/14/2022
 • Đánh giá: 3.54 (287 vote)
 • Tóm tắt: · Các yếu tố tác động tới giá trị doanh nghiệp · Môi trường kinh tế. Doanh nghiệp bao giờ cũng tồn tại trong một bối cảnh kinh tế cụ thể. · Môi 

9 Một số định hướng chung trong hoàn thiện pháp luật về doanh

 • Tác giả: htpldn.moj.gov.vn
 • Ngày đăng: 10/08/2021
 • Đánh giá: 3.27 (234 vote)
 • Tóm tắt: · Sự tổng hòa của tất cả những yếu tố trên làm nên uy tín của môi trường kinh doanh – mục tiêu Việt Nam cần phải hướng đến để tăng tính cạnh tranh 

10 Những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật về hợp đồng

 • Tác giả: lapphap.vn
 • Ngày đăng: 10/18/2021
 • Đánh giá: 3.03 (251 vote)
 • Tóm tắt: · Trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng cũng đưa ra chủ trương “các doanh nghiệp được tự chủ trong việc trả lương và 

11 Hoàn thiện cơ chế quản lý giá đối với hàng hóa dịch vụ thiết yếu do

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/14/2022
 • Đánh giá: 2.87 (106 vote)
 • Tóm tắt: Thứ nhất, hàng hóa do doanh nghiệp độc quyền, thống lĩnh thị trường sản … vào kiểm soát các yếu tố hình thành giá, chưa chú ý đến hình thái thị trường 

12 Tư vấn pháp luật doanh nghiệp: Rất cần thiết vì những lợi ích không

 • Tác giả: phamlaw.com
 • Ngày đăng: 11/07/2021
 • Đánh giá: 2.76 (94 vote)
 • Tóm tắt: Trong kinh doanh, nhiều doanh nghiệp chưa coi trọng yếu tố pháp luật. … tranh và ảnh hưởng đến việc hoạch định chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp

13 Quản lý nội bộ doanh nghiệp, yếu tố quyết định sự thành công (*)

 • Tác giả: luatsuphamtuananh.com
 • Ngày đăng: 12/11/2021
 • Đánh giá: 2.76 (124 vote)
 • Tóm tắt: Luật sư doanh nghiệp,chi phí thấp, hiệu quả cao, tiết kiệm thời gian và tài … điều không thể tránh và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp

14 Ảnh hưởng của môi trường pháp luật trong kinh doanh quốc tế

 • Tác giả: jabes.ueh.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/13/2022
 • Đánh giá: 2.49 (161 vote)
 • Tóm tắt: Các yếu tố tác động tới mức độ sẵn sàng xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. 2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

15 Các yếu tố tác động tới GTDN

 • Tác giả: vnvc.com.vn
 • Ngày đăng: 06/24/2022
 • Đánh giá: 2.51 (81 vote)
 • Tóm tắt: Môi trường kinh doanh (MTKD) là yếu tố ảnh hưởng có tính khác khoanh, … Pháp luật đã ban hành nhưng không hiện thực, tệ nạn buôn lậu, trốn thuế, 

16 Phân tích môi trường vĩ mô bối cảnh chính trị luật pháp ảnh hưởng

 • Tác giả: studocu.com
 • Ngày đăng: 02/03/2022
 • Đánh giá: 2.48 (88 vote)
 • Tóm tắt: · Các yQu tố chính trị và luật pháp có ảnh hưởng ngày càng lớn đQn hoạt … các doanh nghiệp, bao gPm hệ thống các quan điểm, đường lối chính 

17 Một số vấn đề về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực quảng

 • Tác giả: moj.gov.vn
 • Ngày đăng: 04/11/2022
 • Đánh giá: 2.19 (140 vote)
 • Tóm tắt: Chính vì vậy, tìm hiểu những quy định của pháp luật về hành vi cạnh tranh không … lành mạnh nhằm xâm phạm đối thủ cạnh tranh hoặc gây ảnh hưởng xấu đến 

18 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh

 • Tác giả: tanthanhthinh.com
 • Ngày đăng: 12/13/2021
 • Đánh giá: 2.1 (152 vote)
 • Tóm tắt: Đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh các … Nhân tố này ảnh hưởng chủ yếu đến các DN hoạt 

19 Thúc đẩy việc thực hiện pháp luật kinh doanh của doanh nghiệp ở

 • Tác giả: tapchitaichinh.vn
 • Ngày đăng: 02/27/2022
 • Đánh giá: 2.05 (71 vote)
 • Tóm tắt: · Điều đó đặt ra nhu cầu có các biện pháp thúc đẩy tính tự giác trong thực hiện pháp luật kinh doanh của doanh nghiệp. Các yếu tố ảnh hưởng đến 

20 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc cải thiện môi trường kinh doanh tại

 • Tác giả: consosukien.vn
 • Ngày đăng: 10/07/2021
 • Đánh giá: 1.94 (161 vote)
 • Tóm tắt: · Môi trường kinh doanh địa phương là tổng thể các yếu tố và điều kiện khách quan, chủ quan bên ngoài doanh nghiệp ở địa phương, 

21 Pháp luật Môi trường đối với Doanh nghiệp

 • Tác giả: thinksmartlaw.vn
 • Ngày đăng: 09/09/2021
 • Đánh giá: 1.99 (170 vote)
 • Tóm tắt: Trong khi đó kinh phí để đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường là lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lực tài chính của mỗi doanh nghiệp

22 Đánh giá môi trường kinh doanh của doanh nghiệp

 • Tác giả: dnbvietnam.com
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 1.89 (194 vote)
 • Tóm tắt: Luật pháp và cơ chế ngành có thể tạo nên ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến việc ra quyết định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức. Các yếu tố 

23 Trong pháp luật cạnh tranh, khả năng doanh nghiệp tăng giá hoặc

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 04/14/2022
 • Đánh giá: 1.74 (126 vote)
 • Tóm tắt: · + Các yếu tố khác có ảnh hưởng đến khả năng tăng giá hoặc tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của doanh nghiệp sau tập trung kinh tế

24 Những điểm doanh nghiệp cần lưu ý về pháp luật cạnh tranh của thị

 • Tác giả: moit.gov.vn
 • Ngày đăng: 08/07/2021
 • Đánh giá: 1.63 (133 vote)
 • Tóm tắt: · Các quy định liên quan đến cartel, độc quyền và biện pháp hỗ trợ của Chính phủ được quy định tại Hiệp ước về các chức năng của EU (Hiệp ước TFEU) 

25 Sự tác động cưa pháp luật đối với doanh nghiệp – Prezi

 • Tác giả: prezi.com
 • Ngày đăng: 04/18/2022
 • Đánh giá: 1.55 (73 vote)
 • Tóm tắt: Hạn chế của luật pháp. Các yếu tố, các điều kiện cấu thành môi trường kinh doanh luôn luôn có quan hệ tương tác với nhau và đồng thời tác động đến hoạt động 

26 Các Luật mới có ảnh hưởng lớn tới doanh nghiệp

 • Tác giả: ketoanhongtrang.vn
 • Ngày đăng: 06/21/2022
 • Đánh giá: 1.31 (171 vote)
 • Tóm tắt: Các DN được hưởng lợi từ chính sách mới với: Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng nhiều ưu đãi; DN xuất nhập khẩu với điều kiện áp dụng biện pháp chống bán 

Related Posts