Danh sách 20+ cách mạng 4.0 ảnh hưởng đến kinh tế việt nam mới nhất hiện nay

Table of Contents

1 Tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 đến các … – Thư viện số

 • Tác giả: thuvienso.quochoi.vn
 • Ngày đăng: 01/22/2022
 • Đánh giá: 4.99 (919 vote)
 • Tóm tắt: Đối với Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là một phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế. Vì vậy, nghiên cứu những hướng của CMCN 4.0 đến DNNVV là 

2 Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 tới đầu tư trực tiếp nước

 • Tác giả: thitruongtaichinhtiente.vn
 • Ngày đăng: 03/03/2022
 • Đánh giá: 4.7 (464 vote)
 • Tóm tắt: · Với một nền kinh tế có độ mở ngày càng cao, Việt Nam không tránh khỏi tác động của CMCN 4.0 đến các lĩnh vực kinh tế, kinh tế đối ngoại mà FDI 

3 Phát triển kinh tế tư nhân trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 09/18/2021
 • Đánh giá: 4.43 (547 vote)
 • Tóm tắt: Thứ nhất, tạo cơ hội cho Việt Nam tiếp cận với nền kinh tế toàn cầu. Ảnh hưởng của CMCN 4.0, cụ thể là internet, internet vạn vật, lưu trữ dữ liệu quy mô 

4 Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến hoạt động

 • Tác giả: tapchinganhang.gov.vn
 • Ngày đăng: 05/16/2022
 • Đánh giá: 4.2 (473 vote)
 • Tóm tắt: · Due to the Industry 4.0 characteristics and its effects on the banking sector, through synthesizing secondary data, exploring regulators and 

5 Đổi mới mạnh mẽ để thích ứng cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

 • Tác giả: dovetec.vn
 • Ngày đăng: 02/03/2022
 • Đánh giá: 3.99 (551 vote)
 • Tóm tắt: · Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0) đang bùng nổ và đã tác động đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam

6 Cách mạng công nghiệp 4.0 ở việt nam: tiềm năng, rào cản và vai trò

 • Tác giả: researchgate.net
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 3.9 (448 vote)
 • Tóm tắt: · sách ưu đãi về kinh tế; sự đầu tư thích đáng vào công. nghệ và giáo dục, đào tạo kỹ năng sẽ ảnh hưởng. đến tốc độ thực hiện cuộc cách mạng 

7 Đo lường tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến kinh tế Việt

 • Tác giả: moc.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/26/2022
 • Đánh giá: 3.63 (433 vote)
 • Tóm tắt: · Khai mạc tọa đàm, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng VEPR nhấn mạnh, Việt Nam hiện ở trong một thời đại mà mô hình kinh doanh trên nền tảng 

8 Phát huy lợi thế cách mạng công nghiệp 4.0, giải quyết việc làm

 • Tác giả: dangcongsan.vn
 • Ngày đăng: 10/07/2021
 • Đánh giá: 3.46 (489 vote)
 • Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được coi như điểm nhấn của kỷ nguyên số và nó có tác động mạnh mẽ đến các ngành và nghề trong nền kinh tế của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam – một quốc gia có nguồn cung lao động khá dồi dào và ổn định với hơn 55 triệu lao động . Cuộc CMCN 4.0 đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng

9 Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến thị trường lao

 • Tác giả: laodongxahoi.net
 • Ngày đăng: 11/11/2021
 • Đánh giá: 3.38 (453 vote)
 • Tóm tắt: · Tại Việt Nam, cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 đã rất rõ ràng thể hiện … sang nền công nghiệp 4.0, một mặt làm tăng sự phát triển kinh tế, 

10 Hôm nay, Thủ tướng sẽ đưa ra thông điệp về công nghiệp 4.0 của

 • Tác giả: kinhtedothi.vn
 • Ngày đăng: 08/02/2021
 • Đánh giá: 3 (267 vote)
 • Tóm tắt: Các chuyên gia phát biểu đều đánh giá cao Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam quan tâm đến tác động của cuộc cách mạng 4.0 đối với mọi mặt đời sống kinh 

11 Cách mạng công nghiệp 4.0 và dịch bệnh Covid-19 đã tạo ra xu

 • Tác giả: moit.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/18/2021
 • Đánh giá: 2.9 (146 vote)
 • Tóm tắt: · Đại dịch Covid-19 kéo dài trong hơn một năm qua đã gây nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế toàn thế giới nói chung và Việt 

12 Tài liệu nghiên cứu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0

 • Tác giả: huyenuy.namtramy.quangnam.gov.vn
 • Ngày đăng: 10/22/2021
 • Đánh giá: 2.79 (156 vote)
 • Tóm tắt: Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. … Về mặt kinh tế, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có tác động đến tiêu dùng, 

13 Một số thách thức trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam trong

 • Tác giả: kinhtevadubao.vn
 • Ngày đăng: 07/01/2022
 • Đánh giá: 2.7 (139 vote)
 • Tóm tắt: · Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đã, … Điều này ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trí thức trong bối cảnh CMCN 4.0 [6]

14 Trí thức Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

 • Tác giả: danguy.vinhuni.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/03/2021
 • Đánh giá: 2.53 (126 vote)
 • Tóm tắt: · Tác động của cuộc Cánh mạng công nghiệp 4.0 đến trí thức Việt Nam Cuộc … Trí thức với tư cách là những nhà nghiên cứu kinh tế, xã hội, 

15 Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động đến Việt Nam

 • Tác giả: hvcsnd.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/16/2021
 • Đánh giá: 2.59 (177 vote)
 • Tóm tắt: · Những đột phá công nghệ trong CMCN 4.0 đang làm thay đổi những nền tảng phát triển kinh tế và xã hội như sở hữu, qui mô sản xuất, 

16 Chuyển đổi số với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách

 • Tác giả: vioit.org.vn
 • Ngày đăng: 12/04/2021
 • Đánh giá: 2.32 (159 vote)
 • Tóm tắt: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang diễn ra trên toàn thế giới, nó tác động mạnh đến toàn bộ các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, 

17 The Vietnamese Economy in the Industrial Revolution 4.0

 • Tác giả: stdjelm.scienceandtechnology.com.vn
 • Ngày đăng: 02/03/2022
 • Đánh giá: 2.34 (129 vote)
 • Tóm tắt: · Kinh tế Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 … trình bày về CMCN 4.0, những ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế Việt Nam và 

18 Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4 đến quá – StuDocu

 • Tác giả: studocu.com
 • Ngày đăng: 09/23/2021
 • Đánh giá: 2.28 (120 vote)
 • Tóm tắt: Nền kinh tế VN trước CCMCN4.0. … CMCN 4.0 tới VN. Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động tới Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, an

19 Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến mọi lĩnh vực kinh tế

 • Tác giả: smartskills.vn
 • Ngày đăng: 12/18/2021
 • Đánh giá: 2 (174 vote)
 • Tóm tắt: Tuy nhiên để tận dụng được công nghiệp 4.0, các chuyên gia kinh tế cho rằng, Việt Nam cần phải có một cách tiếp cận tốt hơn so với những gì đã làm với những 

20 Cách mạng công nghiệp 4.0 – Cơ hội và thách thức của giai cấp

 • Tác giả: tapchicongsan.org.vn
 • Ngày đăng: 03/07/2022
 • Đánh giá: 1.98 (96 vote)
 • Tóm tắt: · TCCS – Giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp tiên phong trong sự … Nhiều nhà nghiên cứu kinh tế chỉ ra rằng, cuộc cách mạng này có thể 

21 Công nghiệp 4.0: Ngành giao thông phải đi trước đón đầu

 • Tác giả: quangninh.gov.vn
 • Ngày đăng: 08/06/2021
 • Đánh giá: 1.91 (53 vote)
 • Tóm tắt: (Chinhphu.vn) – Cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đang mở ra chắc chắn sẽ tác động đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành giao thông nói riêng. Vì vậy, 

22 Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng

 • Tác giả: m.tapchitaichinh.vn
 • Ngày đăng: 11/06/2021
 • Đánh giá: 1.7 (89 vote)
 • Tóm tắt: · Mô hình KTTH được thúc đẩy bởi tiến bộ công nghệ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ đã tác động đến hầu hết 

23 Tác động của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đến sự phát triển

 • Tác giả: vanhoanghethuat.vn
 • Ngày đăng: 12/08/2021
 • Đánh giá: 1.69 (72 vote)
 • Tóm tắt: · Cách mạng 4.0 đem lại nhiều điều kiện thuận lợi, giúp con người khám phá tri thức mới, nâng cao quy mô và chất lượng nền kinh tế, đặc biệt trong 

24 Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến một số ngành công

 • Tác giả: vjst.vn
 • Ngày đăng: 02/12/2022
 • Đánh giá: 1.69 (111 vote)
 • Tóm tắt: · Đây là nhóm ngành mà Việt Nam sẽ phải chịu tác động mạnh nhất từ cuộc CMCN 4.0 vì cơ chế lan truyền tác động của công nghệ trong kinh tế toàn 

25 Tác động của cách mạng 4.0 đến hoạt động doanh nghiệp và nền

 • Tác giả: cloudify.vn
 • Ngày đăng: 06/05/2022
 • Đánh giá: 1.39 (88 vote)
 • Tóm tắt: · Cách mạng công nghệ 4.0 là gì? Nó ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của doanh nghiệp? Vậy làm sao để áp dụng cách mạng 4.0 vào kinh doanh?

26 Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 tới hoàn thiện thể chế

 • Tác giả: vass.gov.vn
 • Ngày đăng: 10/05/2021
 • Đánh giá: 1.46 (129 vote)
 • Tóm tắt: · Tóm tắt: Hiện nay, Việt Nam đang đNy mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh trong nước và 

27 Tác động của Cách mạng 4.0 đến nền kinh tế thế giới, cơ hội và

 • Tác giả: trungtamwto.vn
 • Ngày đăng: 06/16/2022
 • Đánh giá: 1.35 (152 vote)
 • Tóm tắt: Khi trích dẫn hoặc đăng lại nội dung từ website này, đề nghị nêu rõ nguồn www.trungtamwto.vn hoặc Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI, và giữ chính xác nội dung 

Related Posts