Tổng hợp 20+ các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến doanh nghiệp mới nhất hiện nay

Table of Contents

Dưới đây là bài viết Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến doanh nghiệp hay nhất được bình chọn

1 Các yếu tố của môi trường kinh doanh – Dân Kinh Tế

 • Tác giả: dankinhte.vn
 • Ngày đăng: 12/13/2021
 • Đánh giá: 4.93 (879 vote)
 • Tóm tắt: Các ảnh hưởng chủ yếu về kinh tế gồm các yếu tố như lãi suất ngân hàng, giai đoạn của chu kỳ kinh tế, cán cân thanh toán, chính sách tài chính và tiền tệ. Vì 

2 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh

 • Tác giả: tanthanhthinh.com
 • Ngày đăng: 05/29/2022
 • Đánh giá: 4.75 (445 vote)
 • Tóm tắt: Các yếu tố môi trường kinh tế gồm:

3 Môi trường vi mô là gì? Các yếu tố môi trường vi mô của doanh nghiệp

 • Tác giả: luanvan99.com
 • Ngày đăng: 10/27/2021
 • Đánh giá: 4.59 (304 vote)
 • Tóm tắt: Là môi trường ở bên ngoài doanh nghiệp, bao gồm tất cả các tác nhân của môi trường trực tiếp ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh, ra quyết định và hiệu quả hoạt 

4 1. Khái niệm về môi trường đầu tư. – PHẦN MỘT

 • Tác giả: niengiamthongke.binhthuan.gov.vn
 • Ngày đăng: 08/07/2021
 • Đánh giá: 4.32 (508 vote)
 • Tóm tắt: Môi trường đầu tư là tập hợp các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Môi trường đầu tư bao gồm các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội, 

5 Đánh giá môi trường kinh doanh của doanh nghiệp

 • Tác giả: dnbvietnam.com
 • Ngày đăng: 01/01/2022
 • Đánh giá: 4.17 (318 vote)
 • Tóm tắt: Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp chính là tổng hợp tất cả yếu tố, điều kiện chủ quan và khách quan, có mối quan hệ tương tác, ảnh hưởng gián tiếp hoặc 

6 Ảnh hưởng từ môi trường khởi nghiệp đến kết quả kinh doanh của

 • Tác giả: diendandoanhnghiep.vn
 • Ngày đăng: 12/29/2021
 • Đánh giá: 3.99 (203 vote)
 • Tóm tắt: · Một số hàm ý quản lý của các phát hiện cũng được cung cấp. Kaplan và Norton (1993) đo lường kết quả hoạt động của doanh nghiệp, thông qua 4 nhóm 

7 Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp

 • Tác giả: hoiketoanhcm.org.vn
 • Ngày đăng: 10/05/2021
 • Đánh giá: 3.74 (282 vote)
 • Tóm tắt: Môi trường kinh doanh bao gồm tất cả những yếu tố như dân số, văn hóa, tự nhiên, kinh tế, chính trị – pháp luật, khoa học công nghệ, khách hàng, nhà cung ứng, 

8 Các nhân tố tác động đến môi trường kinh doanh … – Thế Giới Luật

 • Tác giả: thegioiluat.vn
 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Đánh giá: 3.58 (410 vote)
 • Tóm tắt: Trong môi trường tác nghiệp, các yếu tố môi trường bao gồm: (1) Sức ép và yêu cầu của khách hàng; (2) Các đối thủ cạnh tranh hiện có và tiềm ẩn; (3) Người cung 

9 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc cải thiện môi trường kinh doanh tại

 • Tác giả: consosukien.vn
 • Ngày đăng: 12/01/2021
 • Đánh giá: 3.29 (359 vote)
 • Tóm tắt: · Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế đến năm 2020, tỉnh Thanh Hóa có 26,4 nghìn doanh nghiệp, trong đó có 17,2 nghìn doanh nghiệp đang 

10 Những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến môi trường kinh doanh

 • Tác giả: nhanh.vn
 • Ngày đăng: 04/04/2022
 • Đánh giá: 3.02 (335 vote)
 • Tóm tắt: · Những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến môi trường kinh doanh · 1. Môi trường kinh doanh là gì? · 2. Môi trường vĩ mô. 2.1. Yếu tố địa lý và sinh thái 

11 Phân tích những ảnh hưởng của môi trường tổng quát tới hoạt động

 • Tác giả: studocu.com
 • Ngày đăng: 12/18/2021
 • Đánh giá: 2.89 (103 vote)
 • Tóm tắt: Các yếu tố trong môi trường tổng quát đem đến những thời cơ mới cũng như các thách thức đối với các doanh nghiệp. Vì doanh nghiệp không thể thay đổi được môi 

12 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG

 • Tác giả: tailieu.vn
 • Ngày đăng: 12/31/2021
 • Đánh giá: 2.76 (167 vote)
 • Tóm tắt: Lý do lựa chọn đề tài. -Trong thời đại hiện nay,trước thị trường kinh tế mở các doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì phải có chiến lược,định hướng cụ 

13 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 04/10/2022
 • Đánh giá: 2.63 (129 vote)
 • Tóm tắt: Bài tiểu luận đưa ra và phân tích các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp . niệm môi trường. II. Các yếu tố môi trường 

14 Môi trường kinh doanh là gì? Các yếu tố tạo nên … – Luật Dương Gia

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 09/03/2021
 • Đánh giá: 2.5 (59 vote)
 • Tóm tắt: · Tổng các yếu tố này ảnh hưởng đến môi trường và tình hình của công … Chúng tôi luôn nghe những điều về doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp lớn, 

15 Phân tích môi trường bên ngoài và môi trường bên trong của doanh

 • Tác giả: trithuccongdong.net
 • Ngày đăng: 09/14/2021
 • Đánh giá: 2.57 (199 vote)
 • Tóm tắt: Các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Các yếu tố để tiến hành phân tích môi trường 

16 Các yếu tố ảnh hưởng đến thành công trong kinh doanh của các

 • Tác giả: vjol.info.vn
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 2.34 (90 vote)
 • Tóm tắt: Nghiên cứu đã kiểm tra 7 yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các yếu tố này bao gồm: nguồn lực 

17 Chương 2 | Báo cáo phát triển bền vững – Bảo Việt

 • Tác giả: baoviet.com.vn
 • Ngày đăng: 10/19/2021
 • Đánh giá: 2.24 (108 vote)
 • Tóm tắt: Việc xác định các yếu tố tạo động lực tăng trưởng đối với doanh nghiệp là vô … các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của Doanh nghiệp bao gồm các yếu tố nội 

18 Môi trường kinh doanh là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến môi … – TPos

 • Tác giả: tpos.vn
 • Ngày đăng: 10/13/2021
 • Đánh giá: 2.28 (83 vote)
 • Tóm tắt: · Các yếu tố kinh tế vĩ mô: Đây là những yếu tố ảnh toàn đến ngoài ảnh hưởng đến doanh nghiệp nó còn ảnh hưởng đến cả nền kinh tế. Bao gồm tỷ lệ 

19 Các yếu tố tác động tới GTDN

 • Tác giả: vnvc.com.vn
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 2.03 (53 vote)
 • Tóm tắt: Môi trường kinh doanh (MTKD) là yếu tố ảnh hưởng có tính khác khoanh, về cơ bản vượt khỏi tầm kiểm soát của doanh nghiệp Để tồn tại và phát triển được, 

20 Môi Trường Vĩ Mô Là Gì? Các Yếu Tố Về Môi Trường Vĩ Mô – Vimi

 • Tác giả: vimi.com.vn
 • Ngày đăng: 11/12/2021
 • Đánh giá: 1.89 (183 vote)
 • Tóm tắt: · Môi trường vĩ mô là gì? Là các yếu tố nằm bên ngoài, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và hoạt động Marketing của doanh nghiệp

21 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH GIÁ BÁN

 • Tác giả: viblo.asia
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 1.93 (106 vote)
 • Tóm tắt: Các nhân tố tổng thể trong môi trường kinh doanh: đó là những yếu tố nhà quản … doanh nghiệp,yếu tố quyết định sống còn ảnh hưởng đến thành công của mỗi 

22 Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của các doanh

 • Tác giả: cucthongkelangson.gov.vn
 • Ngày đăng: 04/11/2022
 • Đánh giá: 1.89 (100 vote)
 • Tóm tắt: · Trên cơ sở nghiên cứu định tính đã xác định, có 7 nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ (DNBL) Việt Nam bao 

23 Kinh tế vĩ mô tác động lên doanh nghiệp khởi nghiệp ra sao?

 • Tác giả: replusacc.vn
 • Ngày đăng: 02/04/2022
 • Đánh giá: 1.65 (140 vote)
 • Tóm tắt: Các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến 

Related Posts