Danh sách 20+ các nhân tố ảnh hưởng đến marketing của doanh nghiệp hay nhất

Table of Contents

1 Những yếu tố ảnh hưởng đến Marketing hỗn hợp – Dân Kinh Tế

 • Tác giả: dankinhte.vn
 • Ngày đăng: 10/06/2021
 • Đánh giá: 4.8 (793 vote)
 • Tóm tắt: 1 Uy tín và vị trí · 2 Tình huống của thị trường · 3 Vòng đời sản phẩm · 4 Tính chất hàng hoá 

2 Môi trường Marketing là gì? Phân tích môi trường Marketing của DN

 • Tác giả: luanvan2s.com
 • Ngày đăng: 06/06/2022
 • Đánh giá: 4.76 (410 vote)
 • Tóm tắt: Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường marketing nội bộ của doanh nghiệp bao gồm: Hệ thống giá trị; Tầm nhìn, Sứ mệnh và Mục tiêu của doanh nghiệp; 

3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến maketing – VOER

 • Tác giả: voer.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/11/2021
 • Đánh giá: 4.57 (442 vote)
 • Tóm tắt: Xác định mục tiêu của Công ty. Muốn thực hiện kinh doanh có hiệu quả cần phải có tư duy chiến lược và mục đích hành động, nhất là trong Marketing cụ thể của 

4 5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing mix của doanh

 • Tác giả: toc.123docz.net
 • Ngày đăng: 06/24/2022
 • Đánh giá: 4.38 (416 vote)
 • Tóm tắt: chuyển, lợi nhuận, sử dụng vốn, lượng tiền mặt…của doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến việc hoạch định và tổ chức thực hiện chiến lược. Doanh nghiệp có năng 

5 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh

 • Tác giả: tanthanhthinh.com
 • Ngày đăng: 11/29/2021
 • Đánh giá: 4.12 (362 vote)
 • Tóm tắt: Do vậy các doanh nghiệp cũng phải thay đổi các chiến lược Marketing để thích ứng. 2.3 Môi trường 

6 Tác động từ môi trường marketing đến hoạt động của doanh nghiệp

 • Tác giả: m.tapchitaichinh.vn
 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Đánh giá: 3.98 (300 vote)
 • Tóm tắt: · Để vượt qua khó khăn, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải có chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tiễn; các kế hoạch kinh 

7 8 Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Xây Dựng Chiến Lược Marketing

 • Tác giả: saomaisoft.com
 • Ngày đăng: 09/05/2021
 • Đánh giá: 3.71 (529 vote)
 • Tóm tắt: · 1. Tổng quan về chiến lược marketing · 2. Mục tiêu kinh doanh và marketing · 4. Cân đối ngân sách · 5. Lựa chọn thị trường mục tiêu · 6. Thông điệp 

8 Bật mí các yếu tố ảnh hưởng đến marketing mix – Truyền Thông TMS

 • Tác giả: truyenthongtms.com
 • Ngày đăng: 07/29/2021
 • Đánh giá: 3.42 (475 vote)
 • Tóm tắt: Thế nào là marketing mix? Định nghĩa; Các thành phần của marketing mix. Product (Sản phẩm); Price (Giá cả); Place (Phân 

9 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến maketing … – Academia.edu

 • Tác giả: academia.edu
 • Ngày đăng: 10/27/2021
 • Đánh giá: 3.35 (217 vote)
 • Tóm tắt: 1/7 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến maketing + Xu hướng vận động của dân … Các yếu tố thuộc môi trường này quy định cách thức doanh nghiệp và toàn bộ 

10 Các yếu tố marketing tác động đến năng lực duy trì khách hàng của

 • Tác giả: kinhtevadubao.vn
 • Ngày đăng: 08/08/2021
 • Đánh giá: 3.19 (236 vote)
 • Tóm tắt: · Kết quả nghiên cứu xác định 5 yếu tố marketing có tác động đến năng lực duy trì khách hàng của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP. Hồ Chí 

11 Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến Marketing là những yếu tố nào

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 12/12/2021
 • Đánh giá: 2.83 (69 vote)
 • Tóm tắt: Nhờ đó, các sản phẩm quảng cáo của Coca-Cola … đến cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp, 

12 Các yếu to ảnh hưởng đến môi trường Marketing – Thả Rông

 • Tác giả: tharong.com
 • Ngày đăng: 05/26/2022
 • Đánh giá: 2.86 (173 vote)
 • Tóm tắt: Môi trường marketing vĩ mô là yếu tố và lực lượng mang tính chất xã hội rộng lớn có tác động đến thị trường. Hoạt động marketing của doanh nghiệp cũng tác động 

13 Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến chiến lược Marketing Mix

 • Tác giả: laodongdongnai.vn
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 2.68 (104 vote)
 • Tóm tắt: Nhận biết và đưa ra các giải pháp thích hợp với hành vi shopping của người mua giúp doanh nghiệp tiếp cận gần hơn 

14 Môi trường Marketing là gì? – Luận Văn 99

 • Tác giả: luanvan99.com
 • Ngày đăng: 11/30/2021
 • Đánh giá: 2.63 (69 vote)
 • Tóm tắt: Môi trường Marketing vĩ mô (Macro Marketing Environment) bao gồm các lực lượng bên ngoài ảnh hưởng đến chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp. Các yếu tố môi 

15 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH GIÁ BÁN

 • Tác giả: viblo.asia
 • Ngày đăng: 08/12/2021
 • Đánh giá: 2.52 (82 vote)
 • Tóm tắt: Mục tiêu của doanh nghiệp · Chính sách marketing trong doanh nghiệp · Chi phí sản xuất ra sản phẩm · Nhu cầu thị trường · Tính cạnh tranh của các sản phẩm cùng loại 

16 Môi trường vĩ mô là gì? Nhân tố tạo ra môi trường vĩ mô – Zafago

 • Tác giả: zafago.com
 • Ngày đăng: 08/16/2021
 • Đánh giá: 2.33 (83 vote)
 • Tóm tắt: · Môi trường vĩ mô bao gồm các yếu tố bên ngoài tổ chức và doanh nghiệp, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và hoạt động marketing của doanh 

17 Các yếu tố ảnh hưởng đến Marketing quốc tế – boxhoidap.com

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 12/09/2021
 • Đánh giá: 2.32 (197 vote)
 • Tóm tắt: Hoạt động marketing của doanh nghiệp chịu sự ảnh hưởng rất lớn bởi những yếu tố bên trong và bên ngoài, mỗi

18 Marketing ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp – Hàng Hiệu

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 08/12/2021
 • Đánh giá: 2.23 (132 vote)
 • Tóm tắt: Môi trường Marketing: Các yếu tố về môi trường vi mô của doanh nghiệp Môi trường marketing bao gồm nhiều yếu tố

19 Các yếu tố ảnh hưởng đến Marketing Online – Giải pháp truyền thông

 • Tác giả: giaiphaptruyenthong.vn
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 2.06 (161 vote)
 • Tóm tắt: Ảnh hưởng sâu rộng của Marketing online đã mang đến cho doanh nghiệp nhiều thay đổi trong cách thức kinh doanh và hoạt động. Vậy đâu là các yếu tố ảnh hưởng 

20 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị chiến lược marketing

 • Tác giả: nhanvietluanvan.net
 • Ngày đăng: 07/06/2022
 • Đánh giá: 2.08 (139 vote)
 • Tóm tắt: · đều có ảnh hưởng vô cùng lớn đến kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy có nhiều yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp cần 

21 Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến chiến lược Marketing Mix

 • Tác giả: trithuccongdong.net
 • Ngày đăng: 11/14/2021
 • Đánh giá: 1.99 (90 vote)
 • Tóm tắt: 1

22 Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của các doanh

 • Tác giả: consosukien.vn
 • Ngày đăng: 02/09/2022
 • Đánh giá: 1.84 (59 vote)
 • Tóm tắt: · Trên cơ sở nghiên cứu định tính đã xác định, có 7 nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ (DNBL) Việt Nam bao 

23 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường của doanh nghiệp

 • Tác giả: luanantiensi.com
 • Ngày đăng: 11/17/2021
 • Đánh giá: 1.7 (100 vote)
 • Tóm tắt: · Mỗi tham số sẽ tác động khác nhau tới các quyết định marketing. Những tham số điển hình của cơ cấu dân số thường được các nhà quản trị marketing 

24 Môi trường vĩ mô là gì? Môi trường vĩ mô trong quản trị học?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 06/27/2022
 • Đánh giá: 1.52 (61 vote)
 • Tóm tắt: · Doanh nghiệp không thể kiểm soát, thay đổi được các yếu tố của môi … gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và hoạt động Marketing của 

25 Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing trong thư

 • Tác giả: nlv.gov.vn
 • Ngày đăng: 07/28/2021
 • Đánh giá: 1.52 (184 vote)
 • Tóm tắt: Đối với TVCC, nếu được thành lập bộ phận marketing thì bộ phận này sẽ có vai trò kết nối các hoạt động bên trong của TVCC đối với các cá nhân, tổ chức bên ngoài 

26 Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Marketing Trên Social Media – Glints

 • Tác giả: glints.com
 • Ngày đăng: 09/24/2021
 • Đánh giá: 1.41 (73 vote)
 • Tóm tắt: · Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Marketing Trên Social Media · Phân khúc khán giả cụ thể · Mục tiêu thực tế và có thể đo lường · Đăng bài thường xuyên 

27 Môi trường Marketing: Các yếu tố về môi trường vi mô của doanh

 • Tác giả: 123job.vn
 • Ngày đăng: 01/23/2022
 • Đánh giá: 1.29 (151 vote)
 • Tóm tắt: Môi trường marketing bao gồm nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quyết định hoạch định chiến lược Marketing của doanh nghiệp. Đó có thể là những điều tổ chức có thể 

28 Tác động môi trường marketing và giải pháp cho doanh nghiệp bị

 • Tác giả: cpavietnam.vn
 • Ngày đăng: 07/26/2021
 • Đánh giá: 1.24 (90 vote)
 • Tóm tắt: Hoạt động marketing của doanh nghiệp cũng tác động đến tất cả các yếu tố của môi trường marketing vi mô. Nó bao gồm các yếu tố như: Nhân khẩu học, kinh tế, 

29 Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp – Để đạt được hiệu quả

 • Tác giả: studocu.com
 • Ngày đăng: 06/26/2022
 • Đánh giá: 1.19 (101 vote)
 • Tóm tắt: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp … Do vậy các doanh nghiệp cũng phải thay đổi các chiến lược Marketing để thích ứng

Related Posts