Góc Ảnh

20 công thức chỉnh màu VSCO ảnh selfie tone sáng da trắng đẹp nhất

18
20 công thức chỉnh màu VSCO ảnh selfie tone sáng da trắng đẹp nhất
20 công thức chỉnh màu VSCO ảnh selfie tone sáng da trắng đẹp nhất

Chắc hẳn nhiều người đã sử dụng hoặc được nghe nói đến VSCO, nhưng không phải ai cũng biết các công thức chỉnh màu cho bức ảnh selfie, các tín đồ yêu thích chụp ảnh và “sống ảo” đừng nên bỏ qua 20 công thức chỉnh màu VSCO ảnh selfie tone sáng da trắng đẹp nhất này nhé.

20 công thức chỉnh màu VSCO ảnh selfie tone sáng da trắng đẹp nhất

20 công thức chỉnh màu VSCO ảnh selfie tone sáng da trắng đẹp nhất

Bạn đang xem: công thức chỉnh ảnh

1. Công thức 1

Công thức màu 1 bởi @MYSUNSHINE

Xem thêm: hình ảnh mạnh mẽ vươn lên | Z photos

Tham khảo: Top 201+ ảnh bìa đẹp, chất, ấn tượng cho Facebook, Zalo…

Thông số:

 • J1/Minimalist: +8
 • Exposure: -1,5
 • Contrast: -2,0
 • Highlights: +7,5
 • Temperature: -1,0
 • Skintone: -4,0
 • Sharpen: +6,0

Công thức

Công thức 1

2. Công thức 2

Công thức màu 2 bởi Mỹ Duyên

Thông số

 • J1/Minimalist: +12
 • Exposure: -4,2
 • Contrast: -3,5
 • Tone: Shadows: +4,5
 • White Balance: Temperature: -0,5
 • White Balance: Tint: +2,5
 • Saturation: +1,0
 • Sharpen: +7,0
 • Gain: +3,5

Công thức

Công thức 2

3. Công thức 3

Công thức màu 3 bởi Lê Thị Uyển Nhi

Xem thêm: hình ảnh mạnh mẽ vươn lên | Z photos

Tham khảo: Top 201+ ảnh bìa đẹp, chất, ấn tượng cho Facebook, Zalo…

Thông số:

 • Hb2: +6,0
 • Exposure: -4,0
 • Contrast: -1,0
 • Saturation: -0,5
 • Highlights: +4,0
 • Tint: +2,0
 • Skintone: +1,5
 • Vignette: +4,5

Công thức 3

Công thức 3

4. Công thức 4

Công thức màu 4 bởi @Mina

Xem thêm: hình ảnh mạnh mẽ vươn lên | Z photos

Tham khảo: Top 201+ ảnh bìa đẹp, chất, ấn tượng cho Facebook, Zalo…

Thông số:

 • Fluorescent Soften: +12,0
 • Exposure: -2,5
 • Contrast: -3,5
 • Shadows: +0,8
 • Highlights: +8,2
 • Temperature: -0,7
 • Skintone: -1,8

Công thức 4

Công thức 4

5. Công thức 5

Công thức màu 5 bởi Uyên Nhi

Xem thêm: hình ảnh mạnh mẽ vươn lên | Z photos

Tham khảo: Top 201+ ảnh bìa đẹp, chất, ấn tượng cho Facebook, Zalo…

Thông số:

 • Se3: +9,5
 • Exposure: -2,0
 • Contrast: -6,0
 • Saturation: +2,0
 • Temperature: -1,5
 • Skintone: -4,5
 • Vignette: +6,0

Công thức 5

Công thức 5

6. Công thức 6

Công thức màu 6 bởi Nguyễn Thúy Hiền

Xem thêm: hình ảnh mạnh mẽ vươn lên | Z photos

Tham khảo: Top 201+ ảnh bìa đẹp, chất, ấn tượng cho Facebook, Zalo…

Thông số:

 • A4: +12
 • Exposure: -2,0
 • Contrast: +0,7
 • Highlight: +3,6
 • Temperature: +1,7
 • Tint: +6,0
 • Saturation: -2,2
 • H.Tint Orange: +5,1
 • Fade: +2.3

Công thức 6

Công thức 6

7. Công thức 7

Công thức màu 7 bởi Lê Thị Uyển Nhi

Xem thêm: hình ảnh mạnh mẽ vươn lên | Z photos

Tham khảo: Top 201+ ảnh bìa đẹp, chất, ấn tượng cho Facebook, Zalo…

Thông số:

 • J1: +12,0
 • Exposure: -2,5
 • Contrast: -4,0
 • Saturation: -1,0
 • Highlight: +6,0
 • Shadows: +5,0
 • Skin Tone: -3,5
 • Vignette: +3,0

Công thức 7

Công thức 7

8. Công thức 8

Công thức màu 8 bởi Uyên Nhi

Xem thêm: hình ảnh mạnh mẽ vươn lên | Z photos

Tham khảo: Top 201+ ảnh bìa đẹp, chất, ấn tượng cho Facebook, Zalo…

Thông số:

 • G7: +12,0
 • Exposure: -4,0
 • Contrast: -4,0
 • Saturation: +1,0
 • Highlight: +8,0
 • Temperature: -0,5
 • Skin Tone: -4,0
 • Fade: +1,0

Công thức 8

Công thức 8

9. Công thức 9

Công thức màu 9 bởi Uyên Nhi

Xem thêm: hình ảnh mạnh mẽ vươn lên | Z photos

Tham khảo: Top 201+ ảnh bìa đẹp, chất, ấn tượng cho Facebook, Zalo…

Thông số:

 • C6: +12,0
 • Exposure: -2,0
 • Contrast: -1,2
 • Highlight: +7,7
 • Saturation: -1,4
 • Skin Tone: -2,6
 • Fade: +1,5

Công thức

Công thức 9

10. Công thức 10

Công thức màu 10 bởi Phương Thảo

Xem thêm: hình ảnh mạnh mẽ vươn lên | Z photos

Tham khảo: Top 201+ ảnh bìa đẹp, chất, ấn tượng cho Facebook, Zalo…

Thông số:

 • C8: +12,0
 • Exposure: -2,7
 • Contrast: -2,8
 • Saturation: +3,5
 • Highlight: +5,9
 • Saturation: -1,4
 • Skin Tone: +2,4

Công thức 10

Công thức 10

11. Công thức 11

Công thức màu 11 bởi @Ysva

Xem thêm: hình ảnh mạnh mẽ vươn lên | Z photos

Tham khảo: Top 201+ ảnh bìa đẹp, chất, ấn tượng cho Facebook, Zalo…

Thông số:

 • Exposure: +3,0
 • Contrast: -2,0
 • Sapen: +6,5
 • Saturation: +3,3
 • Tint: +6,0

Công thức 11

Công thức 11

12. Công thức 12

Công thức màu 12 bởi Uyên Nhi

Xem thêm: hình ảnh mạnh mẽ vươn lên | Z photos

Tham khảo: Top 201+ ảnh bìa đẹp, chất, ấn tượng cho Facebook, Zalo…

Thông số:

 • C4: +12,0
 • Exposure: -4,0
 • Contrast: -3,5
 • Saturation: +1,5
 • Highlight: +6,5
 • Shadows: +9,0
 • Temperature: -1,0
 • Tint: +2,5
 • Skin Tone: -3,0

Công thức

Công thức 12

13. Công thức 13

Công thức màu 13 bởi @bn287

Xem thêm: hình ảnh mạnh mẽ vươn lên | Z photos

Tham khảo: Top 201+ ảnh bìa đẹp, chất, ấn tượng cho Facebook, Zalo…

Thông số:

 • C7: +12,0
 • Exposure: +0,9
 • Contrast: -0,8
 • Tone: Shadows: +4,5
 • Highlight: +2,9
 • Temperature: +0,6
 • Tint: +2,5
 • Saturation: +1,3
 • Skin Tone: +1,3
 • Sharpen: +12,0
 • Clarity: +1,1
 • Fade: +1,4

Công thức 13

Công thức 13

14. Công thức 14

Công thức màu 14 bởi @bn287

Xem thêm: hình ảnh mạnh mẽ vươn lên | Z photos

Tham khảo: Top 201+ ảnh bìa đẹp, chất, ấn tượng cho Facebook, Zalo…

Thông số:

 • A1: +12,0
 • Exposure: +0,4
 • Contrast: +1,0
 • Tone: Shadows: +1,3
 • Highlight: +2,8
 • Temperature: +0,6
 • Tint: +1,7
 • Saturation: +0,4
 • Skin Tone: +2,3
 • Sharpen: +0,2
 • Clarity: +0,8
 • Fade: +1,3

Công thức 14

Công thức 14

15. Công thức 15

Công thức màu 15 bởi @bn287

Xem thêm: hình ảnh mạnh mẽ vươn lên | Z photos

Tham khảo: Top 201+ ảnh bìa đẹp, chất, ấn tượng cho Facebook, Zalo…

Thông số:

 • C3: +12,0
 • Exposure: +0,8
 • Contrast: -0,9
 • Tone: Shadows: +4,8
 • Highlight: +2,6
 • Temperature: +0,5
 • Tint: +1,2
 • Saturation: +2,2
 • Skin Tone: +2,3
 • Sharpen: +12,0
 • Clarity: +2,7
 • Fade: +1,7

Công thức 15

Công thức 15

16. Công thức 16

Công thức màu 16 bởi @bn287

Xem thêm: hình ảnh mạnh mẽ vươn lên | Z photos

Tham khảo: Top 201+ ảnh bìa đẹp, chất, ấn tượng cho Facebook, Zalo…

Thông số:

 • L5: +12,0
 • Exposure: +0,5
 • Contrast: -0,8
 • Tone: Shadows: +2,7
 • Highlight: +3,4
 • Temperature: -0,5
 • Tint: +2,2
 • Saturation: -0,5
 • Skin Tone: -1,4
 • Sharpen: +11,7
 • Clarity: +1,7
 • Grain: +4,9

Công thức 16

Công thức 16

17. Công thức 17

Công thức màu 17 bởi @bn287

Xem thêm: hình ảnh mạnh mẽ vươn lên | Z photos

Tham khảo: Top 201+ ảnh bìa đẹp, chất, ấn tượng cho Facebook, Zalo…

Thông số:

 • K3/ Analog Classic: +8,1
 • Exposure: +0,6
 • Contrast: +0,3
 • Tone: Shadows: +4,8
 • Highlight: +0,5
 • Temperature: +0,7
 • Tint: -0,5
 • Saturation: +0,9
 • Skin Tone: +5,7
 • Sharpen: +1,3
 • Clarity: +2,6

Công thức 17

Công thức 17

18. Công thức 18

Công thức màu 18 bởi @nganguyen

Xem thêm: hình ảnh mạnh mẽ vươn lên | Z photos

Tham khảo: Top 201+ ảnh bìa đẹp, chất, ấn tượng cho Facebook, Zalo…

Thông số:

 • J1: +7,0
 • Exposure: -1,0
 • Contrast: -1,5
 • Highlights: +8,0
 • Temperature: -0,5
 • Skintone: -3,5
 • Sharpen: +6,0
 • Tint: +1,0

Công thức 18

Công thức 18

19. Công thức 19

Công thức màu 19 bởi @nganguyen

Xem thêm: hình ảnh mạnh mẽ vươn lên | Z photos

Tham khảo: Top 201+ ảnh bìa đẹp, chất, ấn tượng cho Facebook, Zalo…

Thông số:

 • C7: +12,0
 • Exposure: -3,0
 • Contrast: -2,5
 • Saturation: +4,0
 • Highlight: +6,0
 • Saturation: -2,0
 • Skin Tone: +3,0
 • Sharpen: +1,3

Công thức 19

Công thức 19

20. Công thức 20

Công thức màu 20 bởi @nganguyen

Xem thêm: hình ảnh mạnh mẽ vươn lên | Z photos

Tham khảo: Top 201+ ảnh bìa đẹp, chất, ấn tượng cho Facebook, Zalo…

Thông số:

 • J1: +12,0
 • Exposure: -3,0
 • Contrast: -5,0
 • Saturation: -1,5
 • Highlight: +8,0
 • Shadows: +5,5
 • Skin Tone: -4,5
 • Vignette: +3,5

Công thức 20

Công thức 20

Bài viết này đã tổng hợp cho bạn 20 công thức chỉnh màu VSCO ảnh selfie tone sáng da trắng đẹp nhất, hãy cùng thử để sáng tạo nên một bức ảnh độc đáo. Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn thành công!

Danh mục: Góc Ảnh
Nguồn: https://zphotos.org

0 ( 0 votes )

Z photos

https://zphotos.org
Z Photos Blog cập nhật tin tức, thiết bị và công nghệ các bài viết, video, mẹo, hướng dẫn và thủ thuật nhiếp ảnh

Bài Viết Liên Quan