Danh sách 20+ chèn ảnh vào html tốt nhất

Table of Contents

Dưới đây là bài viết Chèn ảnh vào html hay nhất được bình chọn

Video Chèn ảnh vào html

1 Cách chèn ảnh vào HTML – Học Tốt

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 11/07/2021
 • Đánh giá: 4.88 (737 vote)
 • Tóm tắt: · Thẻ chèn hình ảnh trong HTML. Chúng ta có thể chèn hình ảnh thuộc các định dạng như: jpg, png, gif (hình động), vào trang web

2 Sử dụng hình ảnh và liên kết trong HTML – Niềm Vui Lập Trình

 • Tác giả: niemvuilaptrinh.com
 • Ngày đăng: 06/14/2022
 • Đánh giá: 4.79 (309 vote)
 • Tóm tắt: · Ví dụ dưới đây giúp các bạn hiểu rõ hơn cách lấy hình ảnh từ đường dẫn trên trang web để chèn vào file HTML của mình : 

3 Code Chèn Ảnh Vào Html

 • Tác giả: hostingvietnam.vn
 • Ngày đăng: 07/10/2022
 • Đánh giá: 4.49 (415 vote)
 • Tóm tắt: · Bài 9: Hình ảnh – imageThêm hình ảnh vào trang HTML là một phần không thể thiếu trong công việc một thiết kế web, bạn sẽ làm điều đó bằng 

4 Code Chèn Ảnh Vào Html – Bài 8: Thẻ Img Trong Html

 • Tác giả: onip.vn
 • Ngày đăng: 07/06/2022
 • Đánh giá: 4.28 (520 vote)
 • Tóm tắt: · Ảnh vào HTMLẢnh PNG Các thuộc tính altKích thước ảnh – Width và HeightWidth and Height or Style?Hình ảnh trong thư mục khácẢnh trên sever 

5 Học HTML Cách chèn hình ảnh trong html [bài 4] | Tech12h

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Đánh giá: 4.05 (390 vote)
 • Tóm tắt: Công việc đầu tiên bạn cần làm trước khi chèn ảnh, tất nhiên đó là bạn cần tạo một file html để viết code. 1. Cách chèn hình ảnh vào file html. Để hiển thị hình 

6 Cách Chèn Hình ảnh vào Trang web (HTML / XHTML) | Nội Dung về

 • Tác giả: soyncanvas.vn
 • Ngày đăng: 07/10/2022
 • Đánh giá: 3.93 (379 vote)
 • Tóm tắt: · Có đúng là bạn đang muốn tìm kiếm sản phẩm về code chèn ảnh html có phải không? Có phải bạn đang muốn tìm chủ đề Cách Chèn Hình ảnh vào 

7 Chèn ảnh bên trái hoặc bên phải nội dung bài viết blog

 • Tác giả: dothanghn.blogspot.com
 • Ngày đăng: 08/01/2022
 • Đánh giá: 3.78 (455 vote)
 • Tóm tắt: Sau khi chèn ảnh xong, ta vào Chỉnh sửa HTML thêm đoạn code align=”left” như sau: <img align="left" height="200" src= "link ảnh"

8 Cách chèn hình ảnh vào trang web HTML – Code24h.com

 • Tác giả: code24h.com
 • Ngày đăng: 06/24/2022
 • Đánh giá: 3.48 (201 vote)
 • Tóm tắt: Chúng ta có thể chèn hình ảnh thuộc các định dạng như: jpg, png, gif (hình động),…. vào trang web, giống ví dụ bên dưới. Cách chèn hình ảnh vào trang web 

9 Hướng dẫn cách dùng thẻ IMG hiển thị hình ảnh trong HTML

 • Tác giả: gitiho.com
 • Ngày đăng: 10/17/2021
 • Đánh giá: 3.28 (539 vote)
 • Tóm tắt: · Bức ảnh này sẽ được lưu cùng thư mục với file HTML các bạn nhé. Sau đó các bạn quay lại VSCode sẽ thấy bức ảnh đã được cập nhật vào như trong 

10 Thẻ img trong HTML – Hình ảnh – Hoclaptrinh

 • Tác giả: hoclaptrinh.vn
 • Ngày đăng: 02/10/2022
 • Đánh giá: 3.16 (346 vote)
 • Tóm tắt: Chèn hình ảnh trong HTML – Thẻ img trong HTML … Bạn có thể chèn bất cứ hình ảnh nào vào trang Web của bạn bằng cách sử dụng thẻ . Dưới đây là cú pháp đơn 

11 Cách chèn ảnh từ máy tính vào HTML – Hàng Hiệu

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 12/31/2021
 • Đánh giá: 2.88 (102 vote)
 • Tóm tắt: hoặc (Phần trăm kích thước website hoặc phần trăm yếu tố HTML trong hình ảnh.) Nếu bạn chỉ nhập 

12 Cách chèn ảnh vào background trong HTML – boxhoidap.com

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 05/23/2022
 • Đánh giá: 2.77 (71 vote)
 • Tóm tắt: Thuộc tính Background trong CSS dùng để định nghĩa background hình nền cho các phần tử Các thuộc tínhBackground … Cách chèn ảnh vào background trong HTML

13 Học HTML – Bài 5: Thẻ chèn hình ảnh trong HTML – GiuseArt.com

 • Tác giả: giuseart.com
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 2.72 (57 vote)
 • Tóm tắt: · Cách viết đường dẫn tương đối phụ thuộc vào vị trí của hình ảnh và file .html chứa thẻ hình ảnh mà chúng ta đang làm việc. Trường hợp 1: File

14 Bài 8: Thẻ IMG trong HTML – Thẻ chèn hình ảnh trong HTML

 • Tác giả: nguyenhung.net
 • Ngày đăng: 03/04/2022
 • Đánh giá: 2.61 (73 vote)
 • Tóm tắt: Giả sử ở đây mình sẽ gán link vào chữ b và chữ o trong logo nguyenhung.net để khi click 

15 [HTML] Bài 2 – Hiển Thị Ảnh & Các Liên Kết – Viblo

 • Tác giả: viblo.asia
 • Ngày đăng: 02/18/2022
 • Đánh giá: 2.46 (168 vote)
 • Tóm tắt: Trong bài viết thứ hai này, chúng ta sẽ thử tìm cách chèn ảnh và các liên kết vào trong trang web đơn đã có. Thêm hình ảnh vào trang đơn. Đầu tiên, chúng ta hãy 

16 Bài 10: Cách chèn hình ảnh vào trang web HTML

 • Tác giả: kinhdoanhthantoc.com
 • Ngày đăng: 01/31/2022
 • Đánh giá: 2.31 (154 vote)
 • Tóm tắt: 0.0.1 Chúng ta có thể chèn hình ảnh thuộc các định dạng như: jpg, png, gif (hình động),…. vào trang web, giống ví dụ bên dưới. 1 Cách chèn hình ảnh vào 

17 Sử dụng thẻ Image trong HTML | Lê Vũ Nguyên Dạy Học Lập Trình

 • Tác giả: levunguyen.com
 • Ngày đăng: 02/15/2022
 • Đánh giá: 2.34 (185 vote)
 • Tóm tắt: Để chèn ảnh vào văn bản ta sử dụng thẻ img với cú pháp như sau … DOCTYPE html> Using Image in </li> <li class="link-source"><strong>Nguồn:</strong> <a target="_blank" rel="noopener nofollow" href="https://levunguyen.com/laptrinhweb/2021/01/07/su-dung-the-image-trong-html/">🔗</a></li> </ul> </div> </div> <div class="item-bound"> <h2 class="item-title"><span class="ez-toc-section" id="18_The_chen_anh_vao_HTML_-_Xuanthulabnet"></span><span class="title-num">18</span> Thẻ chèn ảnh vảo HTML – Xuanthulab.net<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> <div class="item-inner"> <ul class="item-list"> <li><strong>Tác giả:</strong> xuanthulab.net</li> <li><strong>Ngày đăng:</strong> 09/12/2021</li> <li><strong>Đánh giá:</strong> <i class="star star100"></i><i class="star star100"></i><i class="star star0"></i><i class="star star0"></i><i class="star star0"></i> 2.22 (195 vote)</li> <li><strong>Tóm tắt:</strong> Thẻ chèn hình ảnh vào HTML Trong trường hợp ảnh không hiện thị được (ví dụ ảnh bị xóa …) thì thuộc tính alt là một văn bản thay thế sẽ hiện thị thay cho ảnh. Nói chung bất kỳ ảnh nào trong HTML thì thuộc tính alt yêu cầu nên có</li> <li class="link-source"><strong>Nguồn:</strong> <a target="_blank" rel="noopener nofollow" href="https://xuanthulab.net/the-img-chen-anh-vao-html.html">🔗</a></li> </ul> </div> </div> <div class="item-bound"> <h2 class="item-title"><span class="ez-toc-section" id="19_Hinh_anh_img_trong_HTML_-_QuanTriMangcom"></span><span class="title-num">19</span> Hình ảnh img trong HTML – QuanTriMang.com<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> <div class="item-inner"> <ul class="item-list"> <li><strong>Tác giả:</strong> quantrimang.com</li> <li><strong>Ngày đăng:</strong> 05/25/2022</li> <li><strong>Đánh giá:</strong> <i class="star star100"></i><i class="star star100"></i><i class="star star0"></i><i class="star star0"></i><i class="star star0"></i> 2.16 (200 vote)</li> <li><strong>Tóm tắt:</strong> · Hình ảnh trong trang web HTML sẽ giúp nội dung phong phú hơn cũng như … Để dùng hình ảnh làm link, hãy đưa thẻ vào trong thẻ <a></li> <li class="link-source"><strong>Nguồn:</strong> <a target="_blank" rel="noopener nofollow" href="https://quantrimang.com/hinh-anh-trong-html-151448">🔗</a></li> </ul> </div> </div> <div class="item-bound"> <h2 class="item-title"><span class="ez-toc-section" id="20_Chen_hinh_anh_vao_website_-_Hocweb123"></span><span class="title-num">20</span> Chèn hình ảnh vào website – Hocweb123<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> <div class="item-inner"> <ul class="item-list"> <li><strong>Tác giả:</strong> hocweb123.com</li> <li><strong>Ngày đăng:</strong> 10/31/2021</li> <li><strong>Đánh giá:</strong> <i class="star star100"></i><i class="star star100"></i><i class="star star0"></i><i class="star star0"></i><i class="star star0"></i> 1.99 (190 vote)</li> <li><strong>Tóm tắt:</strong> Url Link. http://hocweb123.com/chen-hinh-anh-vao-website.html. Tìm kiếm liên quan. Chèn hình ảnh vào website. Cộng đồng Học Lập Trình Web Đi Làm – Unitop.vn</li> <li class="link-source"><strong>Nguồn:</strong> <a target="_blank" rel="noopener nofollow" href="http://hocweb123.com/chen-hinh-anh-vao-website.html">🔗</a></li> </ul> </div> </div> <div class="item-bound"> <h2 class="item-title"><span class="ez-toc-section" id="21_The_trong_HTML_Chen_hinh_anh_vao_trang_web"></span><span class="title-num">21</span> Thẻ trong HTML | Chèn hình ảnh vào trang web<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> <div class="item-inner"> <ul class="item-list"> <li><strong>Tác giả:</strong> webcoban.vn</li> <li><strong>Ngày đăng:</strong> 09/02/2021</li> <li><strong>Đánh giá:</strong> <i class="star star100"></i><i class="star star100"></i><i class="star star0"></i><i class="star star0"></i><i class="star star0"></i> 1.85 (93 vote)</li> <li><strong>Tóm tắt:</strong> 1) Thẻ trong HTML … – Thẻ dùng để chèn hình ảnh vào trang web. – Ví dụ: Các hình ảnh bên dưới được chèn vào trang web chính là nhờ vào thẻ . – </li> <li class="link-source"><strong>Nguồn:</strong> <a target="_blank" rel="noopener nofollow" href="https://webcoban.vn/html/the-img-trong-html-chen-hinh-anh-vao-trang-web.html">🔗</a></li> </ul> </div> </div> <div class="item-bound"> <h2 class="item-title"><span class="ez-toc-section" id="22_HTML_Chen_Anh_vao_trang_web_-_Code_Lean"></span><span class="title-num">22</span> [HTML] Chèn Ảnh vào trang web – Code Lean<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> <div class="item-inner"> <ul class="item-list"> <li><strong>Tác giả:</strong> codelean.vn</li> <li><strong>Ngày đăng:</strong> 05/17/2022</li> <li><strong>Đánh giá:</strong> <i class="star star100"></i><i class="star star50"></i><i class="star star0"></i><i class="star star0"></i><i class="star star0"></i> 1.72 (136 vote)</li> <li><strong>Tóm tắt:</strong> · Đưa hình ảnh vào các trang web của bạn bằng HTML. ○ Chọn định dạng hình ảnh sẽ sử dụng. ○ Hiển thị hình ảnh ở kích thước phù hợp</li> <li class="link-source"><strong>Nguồn:</strong> <a target="_blank" rel="noopener nofollow" href="https://www.codelean.vn/2022/07/html-chen-anh-vao-trang-web.html">🔗</a></li> </ul> </div> </div> <div class="item-bound"> <h2 class="item-title"><span class="ez-toc-section" id="23_Chen_anh_trong_HTML_Tim_o_day"></span><span class="title-num">23</span> Chèn ảnh trong HTML | Tìm ở đây<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> <div class="item-inner"> <ul class="item-list"> <li><strong>Tác giả:</strong> timoday.edu.vn</li> <li><strong>Ngày đăng:</strong> 09/20/2021</li> <li><strong>Đánh giá:</strong> <i class="star star100"></i><i class="star star50"></i><i class="star star0"></i><i class="star star0"></i><i class="star star0"></i> 1.6 (54 vote)</li> <li><strong>Tóm tắt:</strong> Tìm hiểu thẻ để chèn ảnh vào trang web, các thủ thuật chèn ảnh hiệu quả, tạo siêu liên … Trình đọc màn hình trong HTML; Kích thước ảnh – Width và Height</li> <li class="link-source"><strong>Nguồn:</strong> <a target="_blank" rel="noopener nofollow" href="https://timoday.edu.vn/bai-15-anh-trong-html/">🔗</a></li> </ul> </div> </div> <div class="item-bound"> <h2 class="item-title"><span class="ez-toc-section" id="24_Cach_Chen_Hinh_anh_trong_HTML_trong_6_Buoc_Don_gian_-_lam_the"></span><span class="title-num">24</span> Cách Chèn Hình ảnh trong HTML trong 6 Bước Đơn giản – làm thế<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> <div class="item-inner"> <ul class="item-list"> <li><strong>Tác giả:</strong> phptravels.vn</li> <li><strong>Ngày đăng:</strong> 12/14/2021</li> <li><strong>Đánh giá:</strong> <i class="star star100"></i><i class="star star50"></i><i class="star star0"></i><i class="star star0"></i><i class="star star0"></i> 1.65 (188 vote)</li> <li><strong>Tóm tắt:</strong> · Bây giờ, chúng tôi sẽ chia nhỏ các phần tử HTML khác được yêu cầu sau thẻ img . 3. Thêm Thuộc tính img src vào Hình ảnh. Viết tắt của </li> <li class="link-source"><strong>Nguồn:</strong> <a target="_blank" rel="noopener nofollow" href="https://phptravels.vn/cach-chen-hinh-anh-trong-html-trong-6-buoc-don-gian-lam-the-nao-de-chen-mot-hinh-anh-html/">🔗</a></li> </ul> </div> </div> <div class="item-bound"> <h2 class="item-title"><span class="ez-toc-section" id="25_Bai_6_Chen_hinh_anh_vao_trang_web_voi_the_img_trong_HTML"></span><span class="title-num">25</span> Bài 6: Chèn hình ảnh vào trang web với thẻ img trong HTML<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> <div class="item-inner"> <ul class="item-list"> <li><strong>Tác giả:</strong> phambinh.net</li> <li><strong>Ngày đăng:</strong> 06/09/2022</li> <li><strong>Đánh giá:</strong> <i class="star star100"></i><i class="star star50"></i><i class="star star0"></i><i class="star star0"></i><i class="star star0"></i> 1.52 (168 vote)</li> <li><strong>Tóm tắt:</strong> Chèn hình ảnh với thẻ img. Thẻ img trong HTML có cấu trúc như sau: <img src="https://phambinh.net/wp-content/uploads/ </li> <li class="link-source"><strong>Nguồn:</strong> <a target="_blank" rel="noopener nofollow" href="https://phambinh.net/bai-viet/chen-hinh-anh-vao-trang-web-voi-the-img-trong-html/">🔗</a></li> </ul> </div> </div> <div class="item-bound"> <h2 class="item-title"><span class="ez-toc-section" id="26_Code_Chen_Anh_Vao_Html_-_Cach_Chen_Hinh_Anh_Vao_Trang_Web_Html"></span><span class="title-num">26</span> Code Chèn Ảnh Vào Html – Cách Chèn Hình Ảnh Vào Trang Web Html<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> <div class="item-inner"> <ul class="item-list"> <li><strong>Tác giả:</strong> jdomain.vn</li> <li><strong>Ngày đăng:</strong> 07/11/2022</li> <li><strong>Đánh giá:</strong> <i class="star star100"></i><i class="star star50"></i><i class="star star0"></i><i class="star star0"></i><i class="star star0"></i> 1.42 (181 vote)</li> <li><strong>Tóm tắt:</strong> · Bài 9: Hình ảnh – imageThêm hình ảnh vào trang HTML là một phần không thể thiếu trong công việc một thiết kế web, bạn sẽ làm điều đó bằng </li> <li class="link-source"><strong>Nguồn:</strong> <a target="_blank" rel="noopener nofollow" href="https://jdomain.vn/code-chen-anh-vao-html/">🔗</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <footer class="entry-meta" aria-label="Entry meta"> <span class="cat-links"><span class="gp-icon icon-categories"><svg viewBox="0 0 512 512" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em"><path d="M0 112c0-26.51 21.49-48 48-48h110.014a48 48 0 0143.592 27.907l12.349 26.791A16 16 0 00228.486 128H464c26.51 0 48 21.49 48 48v224c0 26.51-21.49 48-48 48H48c-26.51 0-48-21.49-48-48V112z" /></svg></span><span class="screen-reader-text">Danh mục </span><a href="https://zphotos.org/goc-anh/" rel="category tag">Góc Ảnh</a></span> <nav id="nav-below" class="post-navigation" aria-label="Posts"> <div class="nav-previous"><span class="gp-icon icon-arrow-left"><svg viewBox="0 0 192 512" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="1.414"><path d="M178.425 138.212c0 2.265-1.133 4.813-2.832 6.512L64.276 256.001l111.317 111.277c1.7 1.7 2.832 4.247 2.832 6.513 0 2.265-1.133 4.813-2.832 6.512L161.43 394.46c-1.7 1.7-4.249 2.832-6.514 2.832-2.266 0-4.816-1.133-6.515-2.832L16.407 262.514c-1.699-1.7-2.832-4.248-2.832-6.513 0-2.265 1.133-4.813 2.832-6.512l131.994-131.947c1.7-1.699 4.249-2.831 6.515-2.831 2.265 0 4.815 1.132 6.514 2.831l14.163 14.157c1.7 1.7 2.832 3.965 2.832 6.513z" fill-rule="nonzero" /></svg></span><span class="prev"><a href="https://zphotos.org/anh-ghep-ba-dao/" rel="prev">Danh sách 20+ ảnh ghép bá đạo hot nhất hiện nay</a></span></div><div class="nav-next"><span class="gp-icon icon-arrow-right"><svg viewBox="0 0 192 512" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="1.414"><path d="M178.425 256.001c0 2.266-1.133 4.815-2.832 6.515L43.599 394.509c-1.7 1.7-4.248 2.833-6.514 2.833s-4.816-1.133-6.515-2.833l-14.163-14.162c-1.699-1.7-2.832-3.966-2.832-6.515 0-2.266 1.133-4.815 2.832-6.515l111.317-111.316L16.407 144.685c-1.699-1.7-2.832-4.249-2.832-6.515s1.133-4.815 2.832-6.515l14.163-14.162c1.7-1.7 4.249-2.833 6.515-2.833s4.815 1.133 6.514 2.833l131.994 131.993c1.7 1.7 2.832 4.249 2.832 6.515z" fill-rule="nonzero" /></svg></span><span class="next"><a href="https://zphotos.org/hinh-anh-dien-thoai-dep/" rel="next">Tổng hợp 10+ hình ảnh điện thoại đẹp bạn nên biết</a></span></div> </nav> </footer> </div> </article> </main> </div> <div class="widget-area sidebar is-right-sidebar" id="right-sidebar"> <div class="inside-right-sidebar"> <aside id="recent-posts-2" class="widget inner-padding widget_recent_entries"> <h2 class="widget-title">Tin mới</h2> <ul> <li> <a href="https://zphotos.org/ae888-venus-casino-nha-cai-uy-tin-so-1-chau-a/">AE888 – Venus Casino – Nhà cái uy tín số 1 Châu Á</a> </li> <li> <a href="https://zphotos.org/da-ga-thomo-cac-hinh-thuc-da-ga-thomo-pho-bien/">Đá gà thomo – Các hình thức đá gà thomo phổ biến</a> </li> <li> <a href="https://zphotos.org/mo-khoa-nap-tien-tai-thabet/">Mở khóa nạp tiền tại Thabet –  nguyên nhân bị khóa chức năng nạp tiền? </a> </li> <li> <a href="https://zphotos.org/bay-vip-cong-game-doi-thuong-uy-tin-hang-dau-hien-nay/">Bay Vip – Cổng Game Đổi Thưởng Uy Tín Hàng Đầu Hiện Nay</a> </li> <li> <a href="https://zphotos.org/hinh-anh-nuoc-nhat-dep/">Tổng hợp 20+ hình ảnh nước nhật đẹp hot nhất hiện nay</a> </li> </ul> </aside> </div> </div> </div> </div> <div class="site-footer"> <footer class="site-info" aria-label="Site" itemtype="https://schema.org/WPFooter" itemscope> <div class="inside-site-info grid-container"> <div class="copyright-bar"> <span class="copyright">© 2023 Z Photos</span> • Built with <a href="https://generatepress.com" itemprop="url">GeneratePress</a> </div> </div> </footer> </div> <script id="generate-a11y">!function(){"use strict";if("querySelector"in document&&"addEventListener"in window){var e=document.body;e.addEventListener("mousedown",function(){e.classList.add("using-mouse")}),e.addEventListener("keydown",function(){e.classList.remove("using-mouse")})}}();</script><script id='load-child-js-extra'> var ajaxurl = "https:\/\/zphotos.org\/wp-admin\/admin-ajax.php"; </script> <script src='https://zphotos.org/wp-content/plugins/vncrawltl/setting/assets/js/load-child.js' id='load-child-js'></script> <script id='rocket-browser-checker-js-after'> "use strict";var _createClass=function(){function defineProperties(target,props){for(var i=0;i<props.length;i++){var descriptor=props[i];descriptor.enumerable=descriptor.enumerable||!1,descriptor.configurable=!0,"value"in descriptor&&(descriptor.writable=!0),Object.defineProperty(target,descriptor.key,descriptor)}}return function(Constructor,protoProps,staticProps){return protoProps&&defineProperties(Constructor.prototype,protoProps),staticProps&&defineProperties(Constructor,staticProps),Constructor}}();function _classCallCheck(instance,Constructor){if(!(instance instanceof Constructor))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var RocketBrowserCompatibilityChecker=function(){function RocketBrowserCompatibilityChecker(options){_classCallCheck(this,RocketBrowserCompatibilityChecker),this.passiveSupported=!1,this._checkPassiveOption(this),this.options=!!this.passiveSupported&&options}return _createClass(RocketBrowserCompatibilityChecker,[{key:"_checkPassiveOption",value:function(self){try{var options={get passive(){return!(self.passiveSupported=!0)}};window.addEventListener("test",null,options),window.removeEventListener("test",null,options)}catch(err){self.passiveSupported=!1}}},{key:"initRequestIdleCallback",value:function(){!1 in window&&(window.requestIdleCallback=function(cb){var start=Date.now();return setTimeout(function(){cb({didTimeout:!1,timeRemaining:function(){return Math.max(0,50-(Date.now()-start))}})},1)}),!1 in window&&(window.cancelIdleCallback=function(id){return clearTimeout(id)})}},{key:"isDataSaverModeOn",value:function(){return"connection"in navigator&&!0===navigator.connection.saveData}},{key:"supportsLinkPrefetch",value:function(){var elem=document.createElement("link");return elem.relList&&elem.relList.supports&&elem.relList.supports("prefetch")&&window.IntersectionObserver&&"isIntersecting"in IntersectionObserverEntry.prototype}},{key:"isSlowConnection",value:function(){return"connection"in navigator&&"effectiveType"in navigator.connection&&("2g"===navigator.connection.effectiveType||"slow-2g"===navigator.connection.effectiveType)}}]),RocketBrowserCompatibilityChecker}(); </script> <script id='rocket-preload-links-js-extra'> var RocketPreloadLinksConfig = {"excludeUris":"\/(?:.+\/)?feed(?:\/(?:.+\/?)?)?$|\/(?:.+\/)?embed\/|\/(index\\.php\/)?(.*)wp\\-json(\/.*|$)|\/refer\/|\/go\/|\/recommend\/|\/recommends\/","usesTrailingSlash":"1","imageExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif|pdf|doc|docx|xls|xlsx|php","fileExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif|pdf|doc|docx|xls|xlsx|php|html|htm","siteUrl":"https:\/\/zphotos.org","onHoverDelay":"100","rateThrottle":"3"}; </script> <script id='rocket-preload-links-js-after'> (function() { "use strict";var r="function"==typeof Symbol&&"symbol"==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&"function"==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?"symbol":typeof e},e=function(){function i(e,t){for(var n=0;n<t.length;n++){var i=t[n];i.enumerable=i.enumerable||!1,i.configurable=!0,"value"in i&&(i.writable=!0),Object.defineProperty(e,i.key,i)}}return function(e,t,n){return t&&i(e.prototype,t),n&&i(e,n),e}}();function i(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var t=function(){function n(e,t){i(this,n),this.browser=e,this.config=t,this.options=this.browser.options,this.prefetched=new Set,this.eventTime=null,this.threshold=1111,this.numOnHover=0}return e(n,[{key:"init",value:function(){!this.browser.supportsLinkPrefetch()||this.browser.isDataSaverModeOn()||this.browser.isSlowConnection()||(this.regex={excludeUris:RegExp(this.config.excludeUris,"i"),images:RegExp(".("+this.config.imageExt+")$","i"),fileExt:RegExp(".("+this.config.fileExt+")$","i")},this._initListeners(this))}},{key:"_initListeners",value:function(e){-1<this.config.onHoverDelay&&document.addEventListener("mouseover",e.listener.bind(e),e.listenerOptions),document.addEventListener("mousedown",e.listener.bind(e),e.listenerOptions),document.addEventListener("touchstart",e.listener.bind(e),e.listenerOptions)}},{key:"listener",value:function(e){var t=e.target.closest("a"),n=this._prepareUrl(t);if(null!==n)switch(e.type){case"mousedown":case"touchstart":this._addPrefetchLink(n);break;case"mouseover":this._earlyPrefetch(t,n,"mouseout")}}},{key:"_earlyPrefetch",value:function(t,e,n){var i=this,r=setTimeout(function(){if(r=null,0===i.numOnHover)setTimeout(function(){return i.numOnHover=0},1e3);else if(i.numOnHover>i.config.rateThrottle)return;i.numOnHover++,i._addPrefetchLink(e)},this.config.onHoverDelay);t.addEventListener(n,function e(){t.removeEventListener(n,e,{passive:!0}),null!==r&&(clearTimeout(r),r=null)},{passive:!0})}},{key:"_addPrefetchLink",value:function(i){return this.prefetched.add(i.href),new Promise(function(e,t){var n=document.createElement("link");n.rel="prefetch",n.href=i.href,n.onload=e,n.onerror=t,document.head.appendChild(n)}).catch(function(){})}},{key:"_prepareUrl",value:function(e){if(null===e||"object"!==(void 0===e?"undefined":r(e))||!1 in e||-1===["http:","https:"].indexOf(e.protocol))return null;var t=e.href.substring(0,this.config.siteUrl.length),n=this._getPathname(e.href,t),i={original:e.href,protocol:e.protocol,origin:t,pathname:n,href:t+n};return this._isLinkOk(i)?i:null}},{key:"_getPathname",value:function(e,t){var n=t?e.substring(this.config.siteUrl.length):e;return n.startsWith("/")||(n="/"+n),this._shouldAddTrailingSlash(n)?n+"/":n}},{key:"_shouldAddTrailingSlash",value:function(e){return this.config.usesTrailingSlash&&!e.endsWith("/")&&!this.regex.fileExt.test(e)}},{key:"_isLinkOk",value:function(e){return null!==e&&"object"===(void 0===e?"undefined":r(e))&&(!this.prefetched.has(e.href)&&e.origin===this.config.siteUrl&&-1===e.href.indexOf("?")&&-1===e.href.indexOf("#")&&!this.regex.excludeUris.test(e.href)&&!this.regex.images.test(e.href))}}],[{key:"run",value:function(){"undefined"!=typeof RocketPreloadLinksConfig&&new n(new RocketBrowserCompatibilityChecker({capture:!0,passive:!0}),RocketPreloadLinksConfig).init()}}]),n}();t.run(); }()); </script> <!--[if lte IE 11]> <script src='https://zphotos.org/wp-content/themes/generatepress/assets/js/classList.min.js?ver=3.2.4' id='generate-classlist-js'></script> <![endif]--> <script id='generate-menu-js-extra'> var generatepressMenu = {"toggleOpenedSubMenus":"1","openSubMenuLabel":"Open Sub-Menu","closeSubMenuLabel":"Close Sub-Menu"}; </script> <script src='https://zphotos.org/wp-content/themes/generatepress/assets/js/menu.min.js?ver=3.2.4' id='generate-menu-js'></script> <script src='https://zphotos.org/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.2.1' id='ez-toc-js-cookie-js'></script> <script src='https://zphotos.org/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/sticky-kit/jquery.sticky-kit.min.js?ver=1.9.2' id='ez-toc-jquery-sticky-kit-js'></script> <script id='ez-toc-js-js-extra'> var ezTOC = {"smooth_scroll":"1","visibility_hide_by_default":"","width":"auto","scroll_offset":"30"}; </script> <script src='https://zphotos.org/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js?ver=2.0.45.1-1676187970' id='ez-toc-js-js'></script> </body> </html> <!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me -->