Danh sách 20+ các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất mới nhất

Table of Contents

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất hay nhất được bình chọn

1 Phân tích những yếu tố có thể ảnh hưởng mạnh nhất đến quyết định

 • Tác giả: tapchitaichinh.vn
 • Ngày đăng: 01/14/2022
 • Đánh giá: 4.95 (794 vote)
 • Tóm tắt: · Nhiều quan chức thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phản bác với quan điểm dự báo về triển vọng rằng họ sẽ bắt đầu nâng lãi suất cơ bản đồng 

2 Ảnh hưởng của lãi suất đối với nền kinh tế trong nước

 • Tác giả: baodongkhoi.vn
 • Ngày đăng: 04/10/2022
 • Đánh giá: 4.67 (298 vote)
 • Tóm tắt: · Lãi suất là gì? Nó có ảnh hưởng gì đến kinh tế nước ta? … Những nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất … Ảnh hưởng đến các hình thức cho vay

3 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng

 • Tác giả: tapchinganhang.gov.vn
 • Ngày đăng: 10/08/2021
 • Đánh giá: 4.47 (221 vote)
 • Tóm tắt: · Do đó, chủ đề “Các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD của các NHTM Việt Nam” … Theo Brownbridge (1998), lãi suất cho vay cao sẽ làm lượng nợ xấu 

4 LÃI SUẤT TÍN DỤNG VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LÃI SUẤT

 • Tác giả: phantichtaichinh.com
 • Ngày đăng: 03/12/2022
 • Đánh giá: 4.38 (455 vote)
 • Tóm tắt: Ngoài lãi suất còn có các yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến LS (lượng cung vốn vay), chúng ta đặt sự ảnh hưởng của các yếu tố này vào “ –a” trong mô hình. Khi các 

5 3 yếu tố ảnh hưởng đến thị trường trái phiếu Chính phủ

 • Tác giả: diendandoanhnghiep.vn
 • Ngày đăng: 03/11/2022
 • Đánh giá: 4.05 (365 vote)
 • Tóm tắt: · Thứ nhất, lãi suất trái phiếu đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút các nhà đầu tư và tác động đến tình hình nợ công của Chính phủ

6 Về diễn biến lãi suất trên thị trường tiền tệ – In bài viết

 • Tác giả: sbv.gov.vn
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 3.94 (230 vote)
 • Tóm tắt: Phải thừa nhận một thực tế rằng, lãi suất huy động và cho vay tăng lên đã có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh của hệ thống NHTM và toàn bộ nền kinh tế 

7 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 3.6 (510 vote)
 • Tóm tắt: NHNN Việt Nam quy định trần lãi suất cho vay và lãi suất huy động đối với các NHTM. Sự thay đổi lãi suất dẫn đến sự thay đổi kết quả 

8 Chuong 5 lai suat (vb2) – SlideShare

 • Tác giả: slideshare.net
 • Ngày đăng: 10/26/2021
 • Đánh giá: 3.51 (482 vote)
 • Tóm tắt: 10. Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất (1) Mô hình cung cầu về vốn vay Xây dựng mô hình — Lãi suất càng cao thì cung 

9 Mối quan giữa lạm phát và lãi suất ở Việt Nam: Thực trạng và dự báo

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 02/26/2022
 • Đánh giá: 3.19 (241 vote)
 • Tóm tắt: · Mối quan hệ giữa lạm phát và lãi suất là chủ đề luôn được các nhà … ảnh hưởng của lãi suất, lạm phát còn chịu tác động của một số nhân tố 

10 Bài 3: Nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất – Hoc247.net

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 05/03/2022
 • Đánh giá: 2.99 (248 vote)
 • Tóm tắt: Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng Bài 3: Nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất sau đây để tìm hiểu về ảnh hưởng

11 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng trong hệ

 • Tác giả: digital.lib.ueh.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/28/2021
 • Đánh giá: 2.94 (126 vote)
 • Tóm tắt: Advisor(s):, Assoc. Prof. Dr. Trương Quang Thông ; Keywords: Quản lý rủi ro; Risk management; Tín dụng ngân hàng; Bank credit; Ngân hàng; Banking ; Abstract: Các 

12 Lãi suất, những nhân tố ảnh hưởng và tác động của lãi suất đến nền

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 07/29/2022
 • Đánh giá: 2.78 (84 vote)
 • Tóm tắt: Luận văn kết hợp lý thuyết và thực trạng những vấn đề liên quan đến lãi suất Việt Nam giai đoạn 2008 đến nay . luận Anh 1/ K4 LÃI SUẤT, NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH 

13 Các yếu tố đảm bảo ổn định lãi suất và hiệu quả chính sách năm 2022

 • Tác giả: thitruongtaichinhtiente.vn
 • Ngày đăng: 08/20/2021
 • Đánh giá: 2.79 (167 vote)
 • Tóm tắt: · Đây là yếu tố quan trọng nhất và tác động tích cực đến lãi suất, đến hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, chính sách lãi suất của NHTW. Khi 

14 Lãi suất là gì? Phân loại, Các nhân tố ảnh hưởng, Sự tác động của

 • Tác giả: lytuong.net
 • Ngày đăng: 08/19/2021
 • Đánh giá: 2.5 (97 vote)
 • Tóm tắt: · Lạm phát là nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất. Khi lạm phát tăng, dù ở từng mức lãi suất riêng lẻ hay ở tất cả mọi lãi suất, yếu tố kích thích làm 

15 Nhân tố ảnh hưởng tới hiệu lực tác động của kênh lãi suất trong

 • Tác giả: thuvienso.quochoi.vn
 • Ngày đăng: 07/26/2022
 • Đánh giá: 2.51 (159 vote)
 • Tóm tắt: Abstract: Luận án tập trung nghiên cứu cơ sở luận về hiệu lực và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu lực kênh lãi suất trong cơ chế truyền dẫn tác động của CSTT, 

16 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất – Luận Văn Kế Toán

 • Tác giả: luanvanketoan.com
 • Ngày đăng: 03/28/2022
 • Đánh giá: 2.48 (87 vote)
 • Tóm tắt: 3

17 Lãi suất là gì? Các loại lãi suất và các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 09/24/2021
 • Đánh giá: 2.3 (55 vote)
 • Tóm tắt: · Lãi suất(interest rate) là gì? Lãi suất tên tiếng Anh là gì? Phân loại lãi suất? Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất? Ý nghĩa của lãi suất?

18 Bài 3: Nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất – eLib.vn

 • Tác giả: elib.vn
 • Ngày đăng: 02/26/2022
 • Đánh giá: 2.12 (147 vote)
 • Tóm tắt: Chương 1: Những Vấn Đề Chung Về Tiền Tệ · Chương 2: Các Chế Độ Tiền Tệ · Chương 3: Cung Cầu Tiền Tệ Và Chính Sách Tiền Tệ Quốc Gia · Chương 4: Lạm Phát · Chương 5: 

19 Bài 6: Chính sách Tiền Tệ và Ảnh hưởng đến Thị Trường Chứng

 • Tác giả: ysedu.yuanta.com.vn
 • Ngày đăng: 09/22/2021
 • Đánh giá: 2.01 (69 vote)
 • Tóm tắt: Các Yếu Tố Nào Của Nền Kinh Tế Sẽ Ảnh Hưởng Đến Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam … Các doanh nghiệp cá nhân khi lãi suất cho vay giảm cũng sẽ gia tăng đầu 

20 Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất – VOER

 • Tác giả: voer.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/02/2022
 • Đánh giá: 2.04 (100 vote)
 • Tóm tắt: Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất · Ảnh hưởng của cung cầu tiền tệ · Ảnh hưởng của lạm phát kỳ vọng · Ảnh hưởng của tỷ suất lợi nhuận bình quân · Ảnh hưởng của bội 

21 Lãi suất thị trường và các nhân tố ảnh hưởng – eTop.vn

 • Tác giả: etop.vn
 • Ngày đăng: 06/05/2022
 • Đánh giá: 1.97 (182 vote)
 • Tóm tắt: Lãi suất thị trường là Từng khoản nợ cụ thể tính đến các yếu tố sau trong việc xác định lãi suất của nó: · 1. Chi phí cơ hội · 2. Lạm phát · 3. Rủi ro tín dụng · 4 

22 Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất – TaiLieu.VN

 • Tác giả: tailieu.vn
 • Ngày đăng: 11/05/2021
 • Đánh giá: 1.83 (184 vote)
 • Tóm tắt: Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất; MỤC LỤC 1.Mức cung cầu tiền tệ 2.Lạm phát 3.Sự ổn định của nền kinh tế 4.Các chính sách của Nhà nước Kiến thức cơ bản về 

23 Lãi Suất Là Gì? Các Yếu Tố ảnh Hưởng đến Lãi Suất

 • Tác giả: xuyenvietmedia.com
 • Ngày đăng: 09/12/2021
 • Đánh giá: 1.63 (69 vote)
 • Tóm tắt: · Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất · Cung cầu vốn vay · Lạm phát · Nền kinh tế ổn định · Chính sách của nhà nước

24 BÀI ĐỌC THÊM 7-Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất – StuDocu

 • Tác giả: studocu.com
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 1.5 (154 vote)
 • Tóm tắt: BÀI ĐỌC THÊM 7-Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất mức cung cầu về tiền tệ (vốn) trên thị trường: đây là nhân tố tác động