Photo

bản sao giấy khai sinh photo công chứng | Z photos

22
bản sao giấy khai sinh photo công chứng | Z photos

Bản sao giấy khai sinh có công chứng được không?

Thủ tục công chứng, chứng thực hiện nay vô cùng phổ biến. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thường thắc mắc rằng không biết khi mất bản chính giấy khai sinh thì có lấy bản sao đi để công chứng được không. Bài viết này zphotos.org sẽ giải đáp cho bạn để bạn hiểu rõ hơn.

Bạn đang xem: bản sao giấy khai sinh photo công chứng

1. Công chứng là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật công chứng 2014, Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận:

  • Tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch);
  • Tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch).

Mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

2. Giá trị bản sao giấy khai sinh

Tham khảo: Sao lưu ảnh, video lên Google Photos trên Android | Z photos

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Luật hộ tịch 2014 thì Giấy khai sinh được hiểu là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này.

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì bản sao là:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về hoạt động Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký có quy định về Giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính như sau:

Như vậy, bản sao Giấy khai sinh có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong có giao dịch.

Bản sao Giấy khai sinh có công chứng được không?

3. Bản sao giấy khai sinh photo công chứng được không?

Xem thêm: máy in, scan photo giá rẻ | Z photos

Bản sao Giấy khai sinh từ sổ gốc là bản sao được cấp từ sổ gốc, do cơ quan đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao, có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc. Việc cấp bản sao từ sổ gốc được thực hiện đồng thời với việc cấp bản chính hoặc sau thời điểm cấp bản chính.

Bản sao Giấy khai sinh có chứng thực là bản sao do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính. Do đó, Giấy khai sinh bản sao được công chứng.

4. Mất giấy khai sinh gốc còn bản sao có công chứng được không?

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch: bản sao có 2 loại (bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính), bản sao Giấy khai sinh cũng như vậy.

Khi bạn mất giấy khai sinh bản gốc mà còn bản sao thì có thể mang giấy khai sinh bản sao để công chứng cho Giấy khai sinh khi photo cần công chứng để nộp cho các cơ quan có thẩm quyền khi cần.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Giấy khai sinh bản sao, Bản sao giấy khai sinh có thời hạn không từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang zphotos.org.

Danh mục: Photo
Nguồn: https://zphotos.org

0 ( 0 votes )

Z photos

https://zphotos.org
Z Photos Blog cập nhật tin tức, thiết bị và công nghệ các bài viết, video, mẹo, hướng dẫn và thủ thuật nhiếp ảnh

Bài Viết Liên Quan