Tổng hợp 7 ảnh hưởng tiêu cực của thiên chúa giáo hay nhất hiện nay

Dưới đây là danh sách ảnh hưởng tiêu cực của thiên chúa giáo hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1 Một số tác động tiêu cực của các “hiện tượng tôn giáo mới” đối với

 • Tác giả: bocongan.gov.vn
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 4.9 (892 vote)
 • Tóm tắt: · Việc tập trung đông người ở nơi công cộng, phát tán kinh sách, chữa bệnh khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận của “hiện tượng 

2 Khái quát về đạo Công giáo, đạo Công giáo ở Việt Nam và trên địa

 • Tác giả: sonoivu.namdinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 10/16/2021
 • Đánh giá: 4.65 (577 vote)
 • Tóm tắt: · Theo truyền thuyết, cha nuôi của Chúa Giêsu tên là Giuse, mẹ là bà Ma-ri-a, mang thai Chúa Giêsu một cách mầu nhiệm. Chúa Giêssu sinh năm thứ 

3 Bài viết “Giá trị văn hoá, đạo đức của hôn nhân, gia đình công giáo

 • Tác giả: sps.ussh.vnu.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/05/2021
 • Đánh giá: 4.48 (519 vote)
 • Tóm tắt: · Do vậy, chúng ta thấy rõ rằng các quan niệm tôn giáo của con người có ảnh hưởng tới hành vi lựa chọn đạo đức của người ấy, còn xã hội thường 

4 Luận văn: Một số giải pháp nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế

 • Tác giả: tailieu.vn
 • Ngày đăng: 06/20/2022
 • Đánh giá: 4.22 (441 vote)
 • Tóm tắt: Công giáo là một chi phái lớn của Ki tô giáo, có tác động nhiều mặt đến đời sống … Đạo Công giáo đã ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư 

5 Giá trị chân lý, luân lý Công giáo và vai trò của nó trong việc ổn định

 • Tác giả: vass.gov.vn
 • Ngày đăng: 02/11/2022
 • Đánh giá: 4 (246 vote)
 • Tóm tắt: · Những giá trị nào ảnh hưởng tới thái độ và lối ứng xử của người Công giáo? Đó là câu hỏi mà không chỉ người nghiên cứu mà có lẽ các nhà quản 

6 Ảnh hưởng tín ngưỡng truyền thống đến đạo của người công giáo

 • Tác giả: slideshare.net
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Đánh giá: 3.82 (318 vote)
 • Tóm tắt: · 29 Ba là, các công trình trên thể hiện rõ nét đời sống đạo của. 30 hưởng tích cực và tiêu cực của tín ngưỡng truyền thống tới đời sống đạo. 31 

7 Giáo dục Công giáo: từ quan điểm đến kết quả

 • Tác giả: gpbuichu.org
 • Ngày đăng: 10/08/2021
 • Đánh giá: 3.68 (297 vote)
 • Tóm tắt: · Trái lại, mục tiêu của giáo dục Công giáo ghi rõ: … Các cuộc cải cách ở Anh đã ảnh hưởng đến nội dung đào tạo